kvsaharsa@ymail.com +91-9473194435 +91-6478-226217
Kendriya Vidyalaya, Saharsa
केन्द्रीय विद्यालय , सहरसा
(An Autonomous body under MHRD) Government Of India
CBSE School Code -5072 , Affiliation-300032, School ID- 09535
Distinguished Pass Out

DISTINGUISHED PASSOUTS
 

NAME OF STUDENT
YEAR
TOTAL MARKS
MARKS OBTAINED
PERCENTAGE
RAVINDRA KR.AZAD
2002
500
451
90.2%
PRASHANT KUMAR
2002
500
451
90.2%
SAMPURNANAND
2003
500
447
89.4%
PRAGYA
2004
500
468
93.6%
APARNA
2005
500
454
90.8%
DAZY RANI
2006
500
462
92.4%
RAHUL KR. YADUKA
2007
500
480
96%
VIVEK BHARTI
2008
500
456
91.2%
SHILPI
2008
500
456
91.2%
TANUU SHREE
2008
500
468
93.6%
ANUJA PRIYADARSHI          2009              500                468                         93.6%
GAUTAM KRISHNA

2010

10

9.8

A1

NAFISH AFTAB ALAM 2011 10 10 A1
RICHA KUMARI 2011 10 10 A1
KUMAR SHIVAM 2011 10 10 A1
PREM PRAKASH 2011 10 10 A1
AAYUSHI VERMA 2012 10 10 A1
ABHINAV JHA 2012 10 10 A1
KISHLAY VATSA 2012 10 10 A1
SAKSHI SAUMYA 2012 10 10 A1
TUSHAR VATSA 2012 10 10 A1

 

 

 

 
KENDRIYA VIDYALAYA SAHARSA