kvsaharsa@ymail.com +91-9473194435 +91-6478-226217
Kendriya Vidyalaya, Saharsa
केन्द्रीय विद्यालय , सहरसा
(An Autonomous body under MHRD) Government Of India
CBSE School Code -5072 , Affiliation-300032, School ID- 09535
Distinguished Pass Out
DISTINGUISHED PASSOUTS
 

NAME OF STUDENT
YEAR
TOTAL MARKS
MARKS OBTAINED
PERCENTAGE
RAVINDRA KR.AZAD
2002
500
451
90.2%
PRASHANT KUMAR
2002
500
451
90.2%
SAMPURNANAND
2003
500
447
89.4%
PRAGYA
2004
500
468
93.6%
APARNA
2005
500
454
90.8%
DAZY RANI
2006
500
462
92.4%
RAHUL KR. YADUKA
2007
500
480
96%
VIVEK BHARTI
2008
500
456
91.2%
SHILPI
2008
500
456
91.2%
TANUU SHREE
2008
500
468
93.6%
ANUJA PRIYADARSHI          2009              500                468                         93.6%
GAUTAM KRISHNA

2010

10

9.8

A1

NAFISH AFTAB ALAM 2011 10 10 A*
RICHA KUMARI 2011 10 10 A*
KUMAR SHIVAM 2011 10 10 A*
PREM PRAKASH 2011 10 10 A*

 

 

 
KENDRIYA VIDYALAYA SAHARSA